Šamački put br. 18 Modriča, 74480
info@djuricmont.com
+387 53 813 887/ +387 65 922 109
Ulazna vrata po mjeri za vaše objekte

Ulazna vrata

VIZUAL
Materijali od kojih se izrađuju modeli programa Vizual su Al1 mm, PVC 2 mm i HPL 2 mm. Paneli u programu vizual mogu biti standardno ojačani (SO). Debljine panela mogu biti 24mm, 36mm i 40mm. Stakla u panelima su IZO stakla. Također mogu biti različitih debljina i presjeka, ovisno o debljini panela. Svi paneli u programu vizual imaju mogućnost ugradnje sigurnosnog stakla.

* Moguće boje su bijeli PVC i razni drvni dekori.
* Moguće boje aplikacija
* Razne dimenzije panela
* Dugogodišnja garancija

FUTURE
Materijali od kojih se izrađuju modeli programa future su AL 1mm, PVC 2 mm i HPL 2mm. Paneli u programu elegant mogu biti standardno ojačani (SO) i bez ojačanja (BO). Debljine panela su 24mm, 36mm i 40mm. Stakla u panelima su IZO stakla i takođe mogu biti različitih debljina i presjeka.

* Moguće boje su bijeli PVC i razni drvni dekori.
* Moguće boje aplikacija
* Razne dimenzije panela
* Dugogodišnja garancija

PREMIUM
Paneli u programu Premiumi izrađuju se od PVC plata od 1.5 mm i standardno su ojačani (SO) a mogu biti i bez ojačanja (BO). Debljina panela se djeli na 24mm, 36mm i 40mm. Stakla koja se koriste su IZO stakla koja su prilagođena debljini panela. Postoje razne mogućnosti izvedbe stakla, a samo određeni modeli imaju mogućnost ugradnje sigurnosnog stakla.

* Moguće boje su bijeli PVC i razni drvni dekori.
* Moguće boje aplikacija
* Razne dimenzije panela
* Dugogodišnja garancija

Ulazna vrata sa dodatnim krilom